Проект рішення про районний бюджет на 2017 рік

проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме демократичне скликання
сесія

РІШЕННЯ

від      2016 року
м.Косів

Про районний бюджет на 2017 рік

Районна рада
вирішила:

1.    Визначити на 2017 рік:
–  доходи районного бюджету у сумі 744658,2 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного  бюджету  738831,40 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 5826,8 тис. грн. згідно з додатком 1 до  цього рішення;
–  видатки районного бюджету у сумі 744628,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 736495,3 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 8132,9 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного  бюджету в сумі 24,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення;
– надання кредитів з районного  бюджету у сумі 54,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 30,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету – 24,0 тис. гривень згідно з додатком 5 цього рішення;
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2306,1 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду районного бюджету 2306,1 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 736495,3 тис. грн. та спеціальному фонду 8132,9 тис. грн.  згідно з додатком  3.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного  бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік згідно із додатком 4 до цього рішення:
іншої субвенції місцевим бюджетам району у сумі 1376,0 тис. гривень (додаток 4).
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 365320,4 тис. гривень.
– субвенції із загального фонду обласного бюджету – 722,6 тис. гривень,  в т. ч:
– на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі  28,0 тис. гривень;
– на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  в сумі  20,6 тис. гривень;
–  на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 324,0 тис. гривень;
– іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету на виконання програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області  на 2016-2020 роки в сумі 350,0 тис. гривень
– іншої субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на виконання програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки в сумі 1530,0 тис. гривень  (додаток 8).

5.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 300,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного  бюджету на 2017 рік на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

7. Затвердити у складі видатків районного  бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних)  програм на загальну суму 5357,1 тис. гривень (додаток 7).

8.     Спрямувати кошти в сумі 2970,0 тис. гривень як субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки згідно з додатком 8.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що до доходів загального фонду районного  бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію)  житла індивідуальним сільським забудовникам.

12. Районній державній адміністрації до 01.03.2017 року подати на затвердження районної  ради пропозиції  щодо:
– пооб’єктного розподілу бюджету розвитку районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (В.Марчук) та  постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів  (І.Бойчук);

13. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року №89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073» встановити надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи у розмірі 10 % посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці.

14. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (С. Козак) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (І. Бойчук) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та  кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

15. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2017 року у міжсесійний період здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (І. Бойчук) з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  В.Петричука  і постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів  (І.Бойчук).

Голова   районної ради                                                                      Павло   Ванджурак

Пояснювальна записка та додатки до проекту рішення про районний бюджет на 2017 рік 76,62 КБ | .zip | Завантажень: 192

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *