Рішення про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 07 червня 2018 року № 457-14/2018
м.Косів

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району

Відповідно до частини 4 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», враховуючи висновки постійної депутатської комісії районної ради з питань комунальної власності, підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку та регуляторної діяльності, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну депутатську комісію районної ради з питань комунальної власності, підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку та регуляторної діяльності (М.Данилюк).

Голова районної ради Павло Ванджурак

 

Додаток
до рішення районної ради
від 07 червня 2018 року №457-14/2018

 

Положення
про діяльність аукціонної комісії для
продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Косівського району

І. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району (далі – комісія), її повноваження, права та порядок роботи.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, рішеннями Косівської районної ради, наказами відділу комунального майна та цим Положенням.

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

2.1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється Косівською районною радою для продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
2.2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками Косівської районної ради.
У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.
2.3. Основні принципи діяльності комісії:
– дотримання вимог законодавства;
– колегіальність прийнятих рішень;
– професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
2.4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються головою районної ради.
Голова комісії та секретар призначаються із числа працівників виконавчого апарату районної ради.
На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються розпорядженням голови районної ради на будь-кого із членів комісії.
2.5. До основних повноважень комісії належать:
– розроблення умов продажу та їх подання на погодження голови районної ради та затвердження відділу комунального майна району;
– визначення стартової ціни;
– визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
– розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
– ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження відділу комунального майна району.
2.6. Комісія має право:
– під час розроблення умов продажу вносити пропозиції відділу комунального майна району щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
– вносити пропозиції відділу комунального майна району щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
– заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

ІІІ. Порядок роботи комісії

3.1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
3.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
3.3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного відкритого голосування, результати якого заносяться до протоколу.
3.4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
3.5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
3.6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження відділу комунального майна району.
3.7. Секретар комісії забезпечує:
– підготовку матеріалів для розгляду комісією;
– виконання доручень голови комісії;
– підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
3.8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.
У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.
3.9. Діяльність комісії припиняється розпорядженням голови районної ради.

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *